Kontakta oss

Teambuilding

För att alla ska känna trygghet i gruppen är det viktigt att vi lär känna varandra så snabbt som möjligt. Samarbetsövningar är en bra träning för att skapa gemenskap i gruppen.
Övningarna kan lösas i större eller mindre grupper.

Såväl nybildade som etablerade grupper har nytta av teambuilding. Vi bygger vidare på den laganda och det samarbete som ni har idag. Praktiska övningar varvas med dialog och reflektion.

Längd: Heldag, lunch-till-lunch, två dagar eller en serie halvdagar. Ju längre tid desto mer hinner samhörigheten och tilliten utvecklas.

Skräddarsydd teambuilding utifrån det som ni vill uppnå.

  • Tilliten
  • Samarbetet
  • Arbetsglädjen
  • Sammanhållningen
  • Lusten att hjälpa varandra
  • Förmågan att hitta lösningar
  • Den konstruktiva kommunikationsförmågan
  • Förståelsen för varandra och varandras roller och uppgifter